Zabieg mastektomii

Spośród różnych dolegliwości, które dotykają nasze serce, możemy napotkać bardzo różne. Arytmie, choroby układu krążenia, zawały, udary, chroniczne migotania komór i inne. Jedną z nich jest także przewlekła niewydolność serca.
Choroby układu krążenia, jak i choroby serca należą do chorób ciężko uleczalnych, ale uleczalnych. Wiąże się z ich przebiegiem zazwyczaj długotrwała terapia. Oczywiście w dzisiejszych warunkach nie jest to takie proste, bo na dostęp do leczenia — zarówno w poradni, jak i leczenia w domu za pomocą leków dostęp jest nieco utrudniony. Dzieje się tak ze względu na kolejki do otrzymania świadczeń, jak i ze względu na ceny leków, które ciągle jeszcze pozostawiają wiele do życzenia. Oczywiście, zrobiono już dużo, jednak ciągle to jest jeszcze za mało.
Jeśli chodzi o kolejki do lekarza, to w przypadku poradni chirurgiczno-kardiologicznych jest widoczna jakaś tam poprawa. Natomiast ciągle jest to niewielka poprawa. Potrzeba bowiem, by pacjent z przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego lub innymi chorobami układu krążenia został przyjęty niemalże natychmiast, kiedy tylko zaobserwuje u siebie pewne charakterystyczne objawy, a także w razie konieczności intensyfikacji terapii już rozpoczętej. Pacjent powinien mieć dostęp także do leków, niezależnie od własnych możliwości finansowych. Często ludzie biedni są w gorszej sytuacji zdrowotnej ze względu na gorszy dostęp do zdrowej żywności, stresujący styl życia i brak czasu na zadbanie o swoje zdrowie. Do tego dochodzi jeszcze tutaj niemożność wykupienia sobie leków ze względu na to, że są po prostu za drogie.
Ta kuriozalna sytuacja prowadzi do wykluczenia osób ubogich i biednych z systemu opieki zdrowotnej. Aktualnie tak się właśnie dzieje. Owszem, są pozytywne ruchy w przeciwnym kierunku, jednak jeszcze nie można powiedzieć, że osoby takie mają swobodny dostęp do leków.
Znamienna dla omawianej choroby jest jej przewlekłość. Otóż polega ona na tym, że serce nie nadąża z pompowaniem krwi. W wyniku tej niewydolności może mieć miejsce niedotlenienie mózgu. Również przewlekłe. Widać zatem, że oprócz jednorazowych rozwiązań operacyjnych, będzie tu potrzebna farmakoterapia oraz rehabilitacja kardiologiczna. Dzięki nim pacjent będzie miał szanse wrócić do społeczeństwa i mieć możliwość wnieść w nie swój konkretny wkład. Inaczej zabraknie mu sił przy każdym podjętym przedsięwzięciu.
Dostęp do leków oraz wizyt w poradni kardiologicznej zapewnia najlepszą ochronę dla pacjenta z niewydolnością serca. Dzięki nim choroba może zostać nieco okiełznana. Nie będzie to oczywiście szybki proces. Potrzeba na to czasami kilku lat, jednak efekty bywają widoczne już nawet po kilku miesiącach od rozpoczęcia leczenia.
Pacjenci kardiologiczni są już przyzwyczajeni do częstych wizyt w poradni specjalistycznej, a także codziennego przyjmowania leków, regulujących pracę ich serca. Niestety jest to koniecznością w ich przypadku. Jest to zaś szczególnie ważne w przypadku przewlekłej niewydolności serca.
Widoczne zmiany w trakcie leczenia napawają optymizmem. Pacjent wolniej się męczy, może wykonywać już podstawowe obowiązki domowe, jednak powolne tempo następowania tych zmian może czasami powodować regres psychiczny. To spory problem, utrudniający pracę z pacjentem. Przecież pozytywne podejście i nadzieja na poprawę stanu zdrowia są najlepszym lekarstwem. To dzięki nim pacjenci w szczególnie ciężkich przypadkach przeżywają dużo dłużej, niż rokowali lekarze, albo wbrew diagnozom dochodzą do pełni sił i zdrowia. Oczywiście nie możemy wykluczać tu także cudownych uzdrowień. Jednak i one mają związek z nadzieją, która w tym wypadku jest zwrócona ku Bogu.
Farmakoterapia kardiologiczna bywa kosztowana, jednak po pewnym czasie dawki leków mogą się też zmniejszać. Dzięki temu też sytuacja finansowa pacjenta będzie się poprawiała. A to będzie też wpływało na wiarę w pozytywne rezultaty i możliwość wyleczenia przewlekłej choroby. W przypadku osób z dodatkowo zdiagnozowaną depresją będzie miało ogromne znaczenie. Dlatego tak bardzo istotne jest częste odwiedzanie poradni. Dodatkowym oprócz finansowego walorem tej sytuacji jest też ochrona wątroby przed nadmierną jej toksyfikacją. Należy ją chronić, bo wiele jeszcze będzie musiała wytrzymać w przypadku pacjenta kardiologicznego.
Oczywiście na etapie, na którym pacjent może wrócić do nieznacznej aktywności fizycznej, dzieje się to najpierw pod okiem rehabilitanta o specjalności kardiologicznej. Będzie on przeprowadzał przede wszystkim testy wysiłkowe i kontrolował stan pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń. Dzięki temu pacjent nabierze zdrowych nawyków ruszania się, jednak będzie miał na uwadze także nieforsowanie swojego organizmu ponad wyznaczony próg. Zmęczenie bowiem nie jest tu wystarczającym wskaźnikiem. Często wydaje nam się, że mamy jeszcze dużo energii w sobie, a potem nagle opadamy z sił. W wypadku niewydolności serca i jej rehabilitacji istotny jest umiar w podejmowanym wysiłku i niedoprowadzanie do sytuacji opadnięcia z sił. Taka sytuacja mogłaby grozić nawrotem silnej niewydolności, z jaką mieliśmy do czynienia na początku oraz większą jej nieodwracalnością niż w danym momencie.
Przewlekła niewydolność serca może zostać podleczona i wówczas przestaje tak mocno przeszkadzać w życiu. Pomoże w tym objęcie opieką lekarską i to stałą, a nie doraźną, przyjmowanie zaleconych leków oraz korygowanie zaleconych dawek w sposób regularny i częsty, rehabilitacja kardiologiczna przeprowadzana pod okiem rehabilitanta kardiologicznego oraz nade wszystko wiara, nadzieja i miłość ludzi wokół pacjenta. Tak, relacja pacjenta z Bogiem i rodziną może dać mu ogromne pokłady nadziei na poprawę stanu zdrowia i powrotu do życia takiego, jakie było przedtem — aktywnego, radosnego i energicznego. Oczywiście nie można się łudzić, że poza cudownymi przypadkami będzie można nagle uprawiać sporty wyczynowe czy piastować bardzo odpowiedzialne i stresujące stanowiska w instytucjach publicznych, czy komercyjnych. Jednak możliwości będą już większe niż aktualne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here