Poród kleszczowy

Choroby układu sercowo-naczyniowego są obecnie najczęściej występującą grupą schorzeń na świecie. W dobie tak dużej zachorowalności jednym z najpopularniejszych badań jest badanie, w którym wykorzystuje się aparat Holtera.

Badanie to służy do monitorowania pracy serca i określenia nieprawidłowości w jego pracy. Monitorowanie EKG metodą Holtera umożliwia rejestrowanie pracy serca w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej analizy, często przy użyciu oprogramowania komputerowego.
Ważną cechą urządzeń typu holter są niewielkie rozmiary rejestratora oraz możliwość przymocowania do ciała pacjenta w sposób niekrępujący ruchów. Pozwala to na zapis w warunkach nieodbiegających od codziennego rytmu dnia pacjenta, a co za tym idzie diagnostyka za jego pomocą jest dużo bardziej miarodajna. Dlatego też zaleca się, by podczas badania pacjent wykonywał swoje standardowe czynności życia codziennego tj. szedł do pracy, ćwiczył, spał. Jedynym ograniczeniem jest zanurzanie aparatu w wodzie, dlatego nie wolno brać prysznica w trakcie noszenia Holtera. Zamoczenie elektrod uniemożliwiłoby wykonanie badania.

Urządzenie o którym mowa zostało opracowane przez amerykańskiego biofizyka, Normana Jefferis „Jeff” Holtera.

Badanie metodą Holtera pozwala postawić precyzyjną diagnozę oraz wprowadzić odpowiednie leczenie. Aparat najczęściej przytwierdza się do paska w talii. Odchodzi od niego 5 elektrod, które lekarz lub pielęgniarka przykleja na lewej piersi, wokół serca. W przypadku mężczyźni konieczne jest wcześniejsze ogolenie tego miejsca. Często zaleca się prowadzenie dziennika i zapisywanie w nim czasu posiłków, spacerów, wchodzenia po schodach i innych aktywności fizycznych. Należy również opisywać towarzyszące temu objawy, takie jak kołatanie serca, zawroty głowy, uczucie duszności. Co jakiś czas warto kontrolować, czy elektrody są nadal przyklejone do skóry i połączone z aparatem. W sytuacji gdyby się odkleiły, należy je przykleić w tych samych miejscach plastrem – można to spokojnie wykonać w warunkach domowych. Jeśli odłączy się przewód od holtera, należy ponownie go wcisnąć.

Badanie metodą Holtera zaleca się w przypadku:
– wszelkich zaburzeń rytmu serca związanych z objawami kołatania, szybkiego lub nierównego bicia serca,
– choroby niedokrwiennej serca,
– omdleń i zasłabnięć,
– sprawdzenia pracy wszczepionego rozrusznika serca,
– nieprawidłowo wolnej pracy serca (tzw. blok serca).

Ogromną zaletą badania holterowskiego w porównaniu z innymi metodami diagnozowania w kardiologii jest to, że pokazuje pracę serca również podczas snu. Jest to bardzo istotne, ponieważ u niektórych pacjentów do poważnych zaburzeń funkcji serca dochodzi właśnie w nocy (a często tylko i wyłącznie w nocy).

We współczesnych Holterach impulsy elektryczne, wytwarzane stale przez nasze serce są w czasie badania zapisywane w formie elektronicznej. Po upływie 24 godzin lekarz odczytuje wyniki i interpretuje za pomocą przeznaczonego programu komputerowego, porównując go z prowadzonymi przez nas notatkami. Na podstawie sporządzonych wykresów możliwe jest postawienie precyzyjnej diagnozy i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Samo badanie nie boli, jest całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne. Może być wykonywane w ciąży.

Istnieją dwa rodzaje aparatów typu holter. Pierwszy z nich to holter EKG, omówiony powyżej. Drugi rodzaj to holter ciśnieniowy, inaczej ABPM (Ambulatory Blood Pressure Monitoring). Badanie to polega na wielokrotnych pomiarach ciśnienia tętniczego (mniej więcej 15–20 minut w dzień i co 30 minut w nocy) za pomocą niewielkiego aparatu elektronicznego noszonego przez pacjenta przez 24 godziny. Do tego celu mankiet holtera ciśnieniowego na ramieniu automatycznie wypełnia się powietrzem na kilkadziesiąt sekund. Wyniki tak jak w pierwszym przypadku są zgrywane i analizowane za pomocą odpowiedniego programu komputerowego w postaci wykresów i zestawień tabelarycznych. Warunkiem prawidłowego wykonania badania jest sprawny aparat z odpowiednio założonym mankietem. Zaleca się, aby podczas każdego pomiaru kończyna, na której został założony mankiet była możliwie wyprostowana w łokciu.

Do najważniejszych wskazań do przeprowadzenia badania holterem ciśnieniowym należą:
– podejrzenie nadciśnienia białego fartucha,
– podejrzenie nadciśnienia tętniczego ukrytego,
– podejrzenie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w nocy,
– duża zmienność wartości ciśnienia tętniczego,
– nadciśnienie tętnicze w czasie ciąży,
– ocena ciśnienia tętniczego u pacjentów w starszych,
– ocena ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę, z chorobą niedokrwienną serca, z bezdechem sennym,
– ocena spadku ciśnienia tętniczego w nocy,
– spadki ciśnienia tętniczego (hipotensja poposiłkowa, polekowa),
– podejrzenia niedociśnienia.

Jest to badanie nieinwazyjne i nieobciążające badanego. Jest często stosowane w diagnostyce kardiologicznej oraz w celu oceny wyników prowadzonego leczenia. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania holterem ciśnieniowym różnią się w zależności od pory dnia, w której zostały zebrane.
średniodobowe – ≥ 130 mm Hg (skurczowe) ≥ 80 mmHg (rozkurczowe)
w dzień (okres czuwania) ≥ 135 mm Hg (skurczowe) ≥ 85 mmHg (rozkurczowe)
noc (okres snu) ≥ 120 mm Hg (skurczowe) ≥ 70 mmHg (rozkurczowe)

Holter ciśnieniowy pozwala na rozpoznanie nadciśnienia oraz monitorowanie efektów jego leczenia. Jest również wykorzystywany w diagnostyce rozmaitych zaburzeń ciśnienia tętniczego, gdyż holter ciśnieniowy wykryje zarówno niepokojące spadki, jak i wahania ciśnienia.

Tak samo jak w przypadku Holtera EKG przy badaniu Holterem ciśnieniowym pacjent nie powinien powstrzymywać się od codziennych czynności, nie powinien zwalniać tempa, czy ograniczać swojej aktywności.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania holtera ciśnieniowego. Badanie można również powtarzać wiele razy w zależności od potrzeb. Ponadto badanie to można wykonywać u pacjentów w każdym wieku, niezależnie od stanu zdrowia, również będąc w czasie ciąży. Rozpoczęcie badania nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań, ani odstawiania zażywanych leków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here